บริษัท ไดโกกุ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทของญี่ปุ่น เริ่มก่อตั้งในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2539 ทุนจดทะเบียน 154,000,000 ล้านบาท ผลิตภัณฑ์ของบริษัท คือ Electronics Coil (ขดลวดที่ใช้ในอุปกรณ์ไฟฟ้า) และเป็นส่วนประกอบหนึ่งของอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคส์ ต่าง ๆ อาทิเช่น โทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ายรูป เครื่องเล่นซีดี กล้องบันทึกวิดีโอ เครื่องปรับอากาศ รวมไปถึงอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
สวัสดิการ
 • 1. เงินช่วยค่ารถและค่าอาหาร
 • 2. เบี้ยขยัน
 • 3.ค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • 4.เงินช่วยกรณีพิเศษ
 • 5. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 6. Uniforms
 • 7. โบนัสประจำปี
 • 8. งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
 • 9. ประกันสังคม
 • 10. รถรับส่งพนักงาน
 • 11. อืน ๆ ตามตำแหน่งหน้าที่และประสบการณ์ในการทำงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไดโกกุ อิเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
75/19 หมู่ 11
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ใช้งานแผนที่