บริษัท โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) จำกัด
ก่อตั้งในเดือนกรกฎาคมพ.ศ.2553 ได้รับรองจากคณะกรรมการการลงทุนระหว่างประเทศ BOI และได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 ซึ่งเป็นระบบมาตรฐาน
สวัสดิการ
ประกันสังคม รถรับส่งพนักงาน ประกันชีวิต อาหารกลางวันฟรี ค่าอาหารช่วงโอที เงินประจำตำแหน่ง เบี้ยขยัน และอืนๆตามกฎระเบียบของบริษัท
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โฮชิน เคนซิ (ประเทศไทย) จำกัด
700/710 ม. 1 Amata Nakhon Industrail Estate 20160
ใช้งานแผนที่