รับตรวจสอบปริมาตรความจุของถัง และ ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมัน
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี - แบบฟอร์มพนักงาน (บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซิสเทอร์น คาลิบ จำกัด
717/51
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.ciscal.in.th
ใช้งานแผนที่