บริษัท พิมพ์พลัส แอนด์ พรีเพรส จำกัด
สื่อสิ่งพิมพ์ป้ายโฆษณา แผ่นพับ โบร์ชัวร์ หนังสือคู่มือ ทุกชนิด
สวัสดิการ
เงินโบนัสประจำปีและค่าล่วงเวลา เงินกู้ของพนักงานบริษัทพนักงาน วันหยุดพักผ่อนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิมพ์พลัส แอนด์ พรีเพรส จำกัด
282 10600