พริ้นติ้งซัพพลาย
จำหน่ายเครื่องพิมพ์ inkjet และงานพิมพ์
สวัสดิการ
 • ค่าติดตั้งเครื่อง
 • ค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายไปดูแลลูกค้าต่างจังหวัด
 • คอมมิสชั่นงานพิมพ์
 • ค่าคอมมิสชั่นจากการขายสินค้าหรือเครื่องจักร
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  พริ้นติ้งซัพพลาย
  338 ถนนมไหสวรรค์ 10120