IEO Abroad เป็นสถาบันที่มีประสบการณ์ด้านการศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมามากกว่า 15 ปี ก่อตั้งขึ้นมาด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มีการทำงานร่วมกับองค์กรนานาชาติในหลายประเทศ ซึ่งทางเรามีความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและสถาบัน ในการจัดโครงการต่างๆให้แก่เยาวชนผู้ที่สนใจได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
IEO Abroad
ห้องเลขที่ 503/34 ชั้น 18 อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503 ถนนศรีอยุธยา
แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เว็บไซต์: www.ieostudyabroad.com
วิธีการเดินทาง
BTS / Airport Link สถานีพญาไท
ใช้งานแผนที่