บริษัท บุญยทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
รับเหมาก่อสร้าง หมู่บ้านจัดสรรต่างๆ
สวัสดิการ
ตามกฏหมายแรงงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บุญยทรัพย์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
18/425 ซอยสะอาดวัฒนา 12130