บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับสัมปทานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ในการบริหารศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม(เตาเผาขยะอุตสาหกรรม) โดยการเผาที่อุณหภูมิสูงด้วยการเผาขยะอุตสาหกรรมแบบหมุน (Rotary Kiln) เตาเผาขยะอุตสาหกรรมดังกล่าวเป็นเตาเผาแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่สามารถกำจัดของเสียอันตรายจากอุตสาหกรรม สามารถทำลายของเสียสารอินทรีย์ ที่เป็นของเหลวของเสียประเภทกากตะกอน (Sludge) ที่สูบถ่ายได้และสูบถ่ายไม่ได้ ก๊าซและของแข็งรวมทั้งขยะติดเชื้อที่เกิดจากโรงพยาบาล
สวัสดิการ
 • - ประกันสังคม
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - ตรวจสุขภาพประจำปี
 • - เบี้ยขยัน
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - โบนัส ( ตามผลประกอบการ )
 • - สวัสดิการการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่
 • - สวัสดิการชุดเครื่องแบบพนักงาน
 • - รถรับ - ส่งพนักงาน
 • - สหกรณ์
 • - สวัสดิการเงินช่วยพิเศษ
 • เงินช่วยเหลืองานแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลืองานฌาปณกิจ
 • เงินช่วยเหลือค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยเหลือค่าอุปสมบท
 • - สวัสดิการเงินช่วยค่าครองชีพ
 • - สวัสดิการว่าด้วยค่าความเสี่ยง
 • ทำงานวันจันทร์ ถึงวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
792 ม. 2 ซ.1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C/1
ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์: www.akkhie.com