บริษัทฯ เปิดดำเนินการมากว่า 10 ปี โดยดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ การผลิตและจำหน่ายเสื้อผ้ากีฬา
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม , กองทุนเงินทดแทน
  • - ซื้อสินค้าบริษัทฯในราคาพนักงาน
  • - ท่องเที่ยวประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนบุตร
  • - เงินช่วยเหลืองานศพ กรณี บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต
  • - โบนัสประจำปี
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1392 , 1394, 1396, 1348/77-83 ซอยกาญจนาภิเษก 008
แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160
เว็บไซต์: www.egosportthailand.com
ใช้งานแผนที่