บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด (ในเครือธนาคารกรุงไทย)
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด เกิดจากการร่วมทุนอย่างมั่นคงของ 2 สถาบันการเงินสำคัญ ระหว่างธนาคารพานิชย์ของรัฐบาลที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 ของประเทศ กับ กลุ่มบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่เป็นอันดับ 1 และเป็นกลุ่มจัดการเงินทุนอันดับ 1 ของโลก ได้ขยายงานให้มีตัวแทนทั่วประเทศ มีความประสงค์รับตัวแทนประจำสำนักงาน
สวัสดิการ
สวัสดิการ 1. มีเงินเดือนประจำ 25,000-35,000 บาท 2. โบนัส ทุก 3 เดือน 3. สวัสดิการรักษาพยาบาล 4. มีกองทุนเลี้ยงชีพเมื่อเกษียณ 5. ท่องเที่ยวต่างประเทศทุกปี 5. มีสัมมนาต่างประเทศทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรุงไทย แอกซ่า ประกันชีวิตจำกัด (ในเครือธนาคารกรุงไทย)
191/13-14 ม.3 ถ.ลำลูกกา (คลอง4) 12150
เว็บไซต์: www.setthee27.com