บริษัท แฟร์เท็กซ์ไทล์ แอนด์ ลอจีสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด
เป็นโรงงานอุตสาหกรรมปั่นด้าย ทอและฟอกย้อม ประเภทผ้ายีนส์จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ
เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี2526 มีพนักงานปร ะมาณ700 คน
Benefits
  • มีที่พัก
  • เงินโบนัสประจำปี
  • เงินเบี้ยขยัน
  • เงินค่ากะ
  • เงินกู้ฉุกเฉิน
  • เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว
  • เงินสังสรรค์ปีใหม่ ปรับค่าจ้างประจำปี
  • เครื่องแบบ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท แฟร์เท็กซ์ไทล์ แอนด์ ลอจีสติกส์(ประเทศไทย) จำกัด
188 หมู่ 4 ถนนพุทธรักษา
ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
See Map