บริษัทเปิดมาแล้ว 10 ปี ดำเนินการนำเข้าสินค้า ขาเข้า และขาออก รวมทั้งดำเนินพิธีการศุลกากร
สวัสดิการ
  • มีเงินเดือนประจำ (ไม่รวมค่าคอม และค่าพาหนะ ค่าเลี้ยงรับรอง)
  • มีค่าพาหนะ ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าเลี้ยงรับรอง
  • คอมมิชชั่นขึ้นอยู่กับความสามารถ
  • โบนัสประจำปี
  • ท่องเที่ยวประจำปี
  • ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ROYAL MARINE CONTAINER LINES
56/23 Bisco Tower Sab Road 10500
เว็บไซต์: www.royalmarine.co.th
ใช้งานแผนที่