บริษัท รพิเฮาส์ จำกัด
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน ที่สามารถตอบสนองความต้องการให้ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมาย สินค้าของเราเมีคุณภาพดี และสวยงาม ส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - คอมมิชชั่น - O.T.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รพิเฮาส์ จำกัด
1055/875 ชั้น 37 อาคาร State Tower 10500
ใช้งานแผนที่