จำหน่ายสินค้าประเภท Electronic Dictionary พจนานุกรม อิเล็คทรอนิก ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ทั่วประเทศ
สวัสดิการ
เงินเดือนตามค่าแรงขั้นต่ำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Cap Advance Co., Ltd.
3/4 ถนน นนทรี 10120
เว็บไซต์: www.easydictthai.com