บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไบโอดีเซล เปิดดำเนินการเมื่อปี 2549
สวัสดิการ
1. บ้านพักสวัสดิการ 2. ค่าล่วงเวลา 3. ตรวจสุขภาพประจำปี ฯลฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิว ไบโอดีเซล จำกัด
99/19 หมู่ 4 ถนนกาญจนวิถี
ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000