โรงไฟฟ้าชีวมวล
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - เบี้ยขยัน - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บัวสมหมาย จำกัด
228 หมู่ 10 ถ.ร้อยเอ็ด-กาฬสินธุ์
ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000
เว็บไซต์: www.buasommaigroup.com/
ใช้งานแผนที่