Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.
ความภาคภูมิใจ...ในการเป็นผู้นำรถเพื่อการพาณิชย์
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่แท้อีซูซุ และให้บริการหลังการขายสำหรับรถอีซูซุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี ด้วยยอดจำหน่ายรถยนต์รวมกว่า 2 ล้านคันในประเทศไทย พร้อมเครือข่ายการจำหน่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ และมีบริษัทในกลุ่มอีกประมาณ 30 บริษัท
ความภาคภูมิใจ...ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม
เพราะเราตระหนักเสมอว่าอีซูซุเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม จึงได้จัดตั้ง "มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ" เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
สวัสดิการ
  • 1. โบนัสประจำปี
  • 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • 3. การอบรมสัมมนา
  • 4. กิจกรรมด้านกีฬา
  • 5. เครื่องแบบพนักงาน
  • 6. เงินช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ
  • 7. เงินสนับสนุนค่าอาหาร
  • 8. เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง
  • 9. Gymnasium และ Fitness Center ฯลฯ
  • 10. ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 8.30-17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.
1088 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.isuzu-tis.com
ใช้งานแผนที่