Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.
ความภาคภูมิใจ...ในการเป็นผู้นำรถเพื่อการพาณิชย์ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถอีซูซุ ชิ้นส่วนอะไหล่แท้อีซูซุ และให้บริการหลังการขายสำหรับรถอีซูซุแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี ด้วยยอดจำหน่ายรถยนต์รวมกว่า 2 ล้านคันในประเทศไทย พร้อมเครือข่ายการจำหน่ายศูนย์บริการที่ครอบคลุมกว่า 300 แห่งทั่วประเทศ และมีบริษัทในกลุ่มอีกประมาณ 30 บริษัท ความภาคภูมิใจ...ที่ได้มีส่วนช่วยเหลือสังคม เพราะเราตระหนักเสมอว่าอีซูซุเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัทในกลุ่ม จึงได้จัดตั้ง "มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ" เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยทั้งในด้านการศึกษา การพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ และกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ โดยให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
สวัสดิการ
1. โบนัสประจำปี 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3. การอบรมสัมมนา 4. กิจกรรมด้านกีฬา 5. เครื่องแบบพนักงาน 6. เงินช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ 7. เงินสนับสนุนค่าอาหาร 8. เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง 9. Gymnasium และ Fitness Center ฯลฯ 10. ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ (วันจันทร์-วันศุกร์) เวลา 8.30-17.00 น.
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Tri Petch Isuzu Sales Co., Ltd.
1088 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เว็บไซต์: www.isuzu-tis.com
ใช้งานแผนที่