บริษัท เฮอร์เทล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ลงทุนทางหุ้นในบริษัทต่างๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เฮอร์เทล โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
88 อาคารดร.เกฮาร์ดลิงค์ ชั้น 3 ถนนกรุงเทพกรีฑา 10240
เว็บไซต์: www.hertel.com