บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตรวจเอกลักษณ์บุคคล (DNA) และความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - เครื่องแบบ
  • - ค่าพาหนะในการเดินทาง
  • - ค่าทำงานล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด
408/1 อาคารจรัญประกันภัย ชั้นที่ 9 ถนนรัชดภิเษก 10310
ใช้งานแผนที่