บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด
ให้บริการตรวจวิเคราะห์ตรวจเอกลักษณ์บุคคล (DNA) และความสัมพันธ์ทางเครือญาติ
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส - ตรวจสุขภาพประจำปี - เครื่องแบบ - ค่าพาหนะในการเดินทาง - ค่าทำงานล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ดีเอ็นเอ เทสติ้ง แล็บบอราทอรี่ จำกัด
408/1 อาคารจรัญประกันภัย ชั้นที่ 9 ถนนรัชดภิเษก 10310
ใช้งานแผนที่