บริษัท โนเล็ดจ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญการพัฒนาซอฟท์แวร์ที่มีเอกลักษณ์ มุ่งเน้นให้เป็น Software อันดับ #1 คุณภาพสูงสุดระดับ World Class ตามปรัชญาในการออกแบบ Innovation Creativity and Design มีการพัฒนากระบวนการทำงานที่ได้มาตรฐานโลก มุ่งสู่ CMMI และ ISO โดยประยุกต์ให้กระบวนการต่างๆ มีความยืดหยุ่น ไม่จุกจิก ในขณะที่ยังคงศักยภาพในการทำงานสุงสุด งานที่จะทำมีความท้าทาย ไม่ซ้ำซาก มีการใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้างผลสำเร็จในงาน ผลงานทุกชิ้นพัฒนาตามหลักการ "ง่าย ครบ ใช้ได้จริง" เน้นให้เป็นซอฟท์แวร์ที่ตอบสนองความต้องการ และเป็นที่ #1 ในใจของลูกค้าทุกกลุ่มอย่างแท้จริง บริษัทฯ กำลังขยายงานอย่างเป็นระบบ ไม่รีบร้อน เพื่อให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง จึงต้องการเพื่อนร่วมงาน ที่ช่วยกันทำงานแบบพี่น้อง มาเป็นพนักงานประจำกับเรา
สวัสดิการ
***เฉพาะพนักงานประจำ***
 • เบี้ยครองชีพพิเศษ
 • เงินค่าความสามารถตามผลงาน
 • งบสังสรรค์ประจำไตรมาส
 • งานท่องเที่ยวต่างจังหวัดปีละ 2 ครั้ง
 • ค่ารักษาพยาบาลเบิกได้ทั้งครอบครัว
 • มีทุนการศึกษาต่อระดับสูง ตรี โท เอก
 • จัดส่งอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถเป็นประจำ
 • ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
  ติดต่อ
  บริษัท โนเล็ดจ์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
  1/12 ถนนอุณากรรณ
  แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
  ใช้งานแผนที่