รับซื้อพืชผลทางการเกษตร
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - โบนัส / เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่
  • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • - ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • - เครื่องแบบพนักงาน
  • - วันหยุดประจำปี
  • - เงินช่วยเหลือในการจัดงานฌาปณกิจ
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวรินทร์ จำกัด
377
ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ใช้งานแผนที่