รับซื้อพืชผลทางการเกษตร
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัส / เบี้ยเลี้ยงออกพื้นที่ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ประกันสุขภาพกลุ่ม - เครื่องแบบพนักงาน - วันหยุดประจำปี - เงินช่วยเหลือในการจัดงานฌาปณกิจ - ตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นวรินทร์ จำกัด
377
ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140
ใช้งานแผนที่