บริษัท แพทเทอเร่อ เทคนิคคอล พาทส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แพทเทอเร่อ จำกัด ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2549 ได้รับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผลิตชิ้นส่วนโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอีเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพและค่าเดินทาง - เบี้ยขยัน - ประกันสุขภาพ - ประกันสังคม -โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PATTERER TECHNICAL PARTS CO., LTD.
7/238 หมู่ที่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
เว็บไซต์: www.patterer-thailand.com