บริษัท โพลาคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฯดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในประเทศไทยมาเป็นเวลานานกว่า 40 ปี ภายใต้เครื่องหมายการค้า “POLA” ซึ่งเป็นเครื่องสำอางระดับสูงจากประเทศญี่ปุ่น
สวัสดิการ
เงินโบนัส, ประกันชีวิตและสุขภาพ, ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินช่วยเหลืองานพิธีต่างๆ, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,ซื้อผลิตภัณฑ์บริษัทฯในราคาพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โพลาคอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 12 ยูนิต 3-4, 4เอ, ถนนสีลม 10500
เว็บไซต์: www.pola.co.th