บริษัท เอส.เค.ที.กลาส จำกัด
ผลิตแปรรูปกระจกนิรภัย (Temper Glass)
สวัสดิการ
1. กองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม 2. ค่าอาหาร 25 บาท/วัน 3. ค่ายานภาหนะ 15 บาท/วัน 4. ค่ากะ 45 บาท/วัน 5. เบี้ยขยัน 1,200 บาท 6. เบี้ยทำงานล่วงเวลา 800 บาท 7. โบนัส 2 เดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส.เค.ที.กลาส จำกัด
205/1 หมู่ที่ 2
ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170