โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 เป็นโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยผ่านการประเมินมาตรฐานการศึกษาของ สมศ. ในระดับดีมาก
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนอนุบาลฉัตรเฉลิม
1/101 ซ.ชินเขต 1/19 ถ.งามวงศ์วาน 10210
เว็บไซต์: www.chatchalerm.com
ใช้งานแผนที่