บริษัท ซินไทยวู้ด จำกัด
รับชื้อไม้ยางพารา โรงเลื่อย
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน ประกันสุขภาพ โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ซินไทยวู้ด จำกัด
80 หมู่ 8 84150