ซอฟแวร์ การลงทุน พลังงาน ท่องเที่ยว ติดต่อต่างประเทศ
สวัสดิการ
- เงินเดือน - โบนัส - คอมมิชั่น - ค่่านำมันรถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Digital Sky Capital Co.,ltd.
55 หมู่ 7 โครงการ ดิออฟฟืศพลัส 50200
เว็บไซต์: www.digitalskycapital.com