บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด ดำเนินกิจการด้านการผลิตสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้อและสุกรขุน เพื่อป้อนตลาดในภาคใต้มามากกว่า 20 ปี โดยเป็นบริษัทผู้ผลิตไก่เนื้อ สุกรขุนติดอันดับ 1 ใน 3 ของภาคใต้ โดยมีการสร้างมาตรฐานทั้งระบบการผลิตตั้งแต่มาตรฐานฟาร์ม มาตรฐานโรงเชือดและมาตรฐานเนื้อสัตว์ ในการจัดจำหน่ายเพื่อให้สินค้าสะอาด ปลอดภัย ก่อนถึงมือผู้บริโภค ปัจจุบันทางบริษัท มีสาขาทั้งหมด 11 สาขา ทั่วภาคใต้
สวัสดิการ
- มีบ้านพัก - มีรถยนต์ให้ (บางตำแหน่ง) - มีค่าน้ำมัน - มีประกันสังคม - มีประกันชีวิต - มีค่าความสามารถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ภาคใต้ค้าสัตว์ จำกัด
112 พัฒนาการคูขวาง
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เว็บไซต์: www.paktaigroup.com
ใช้งานแผนที่