PHI MODEL CLINIC
คลินิกผิวพรรณและความงาม
สวัสดิการ
สวัสดิการทำหน้าสำหรับพนักงาน, เบี้ยขยัน, คอมมิชชั่น, ตัดสดรายวัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
PHI MODEL CLINIC
61, 63 ถนนโชคชัย 4 ซอย 1
เว็บไซต์: phimodel.com