บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด หรือเดิม บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต - จำหน่ายก๊อกน้ำและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ในนาม KARAT มากว่า 32 ปี เป็นที่ยอมรับในเรื่องสินค้า และบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ 7 ปีติดต่อกันและรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - โบนัส - ปรับค่าจ้างประจำปี - เบิกค่ารักษาพยาบาลประจำปี - เบิกค่าทำฟันประจำปี - ประกันชีวิตกลุ่ม - เงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร - เครื่องแบบพนักงาน - สิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ เช่น ลาดูแลภรรยาคลอดบุตร / ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน (สามารถสะสมได้) เป็นต้น - วันทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก
ติดต่อ
บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด
9/260 รังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ซ.3 ถ.พหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: http://www.karatfaucet.com
ใช้งานแผนที่