บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด หรือเดิม บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิต - จำหน่ายก๊อกน้ำและอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ ในนาม KARAT มากว่า 32 ปี เป็นที่ยอมรับในเรื่องสินค้า และบริการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ บริษัทฯ ได้รับรางวัล เช่น รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ระดับประเทศ 7 ปีติดต่อกันและรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย ระดับประเทศ และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย
สวัสดิการ
 • - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • - โบนัส
 • - ปรับค่าจ้างประจำปี
 • - เบิกค่ารักษาพยาบาลประจำปี
 • - เบิกค่าทำฟันประจำปี
 • - ประกันชีวิตกลุ่ม
 • - เงินช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตร
 • - เครื่องแบบพนักงาน
 • - สิทธิในการลาประเภทต่าง ๆ เช่น ลาดูแลภรรยาคลอดบุตร / ลาพักผ่อนประจำปีตามอายุงาน (สามารถสะสมได้) เป็นต้น
 • - วันทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
 • - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
 • - ฝึกอบรมภายใน-ภายนอก
ติดต่อ
บริษัท กะรัต เอ็นเตอร์ไพรส์(ประเทศไทย)จำกัด
9/260 รังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ซ.3 ถ.พหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
เว็บไซต์: www.karatfaucet.com
ใช้งานแผนที่