บริษัท รุ่งเรืองมหาเศรษฐี จำกัด
บริษัท รุ่งเรืองมหาเศรษฐี จำกัด เป็นธุรกิจโรงแรม เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 มีห้องพัก 89 ห้อง
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - กองทุนเงินทดแทน
  • - ตรวจสุขภาพประจำปี
  • - อาหาร 2 มื้อ
  • - ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน
  • - ล่วงเวลา
  • - เบี้ยเลี้ยงพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งเรืองมหาเศรษฐี จำกัด
951 หมู่ 7 ซอย แบริ่ง 107 ถนนสุขุมวิท
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เว็บไซต์: www.monmaneehotel.com
ใช้งานแผนที่
event langing page