บริษัท อีอีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
บริษัทด้านวิศวกรรม รับออกแบบ และก่อสร้างในงานอุตสาหกรรมต่างๆ
สวัสดิการ
ประกันสังคม, ประกันหมู่
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท อีอีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 36/94 อาคาร พี. เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 28 ถนนสุขุมวิท 21 10110
เว็บไซต์: www.eec-ie.co.th