บริษัท เอส บริหารจัดการ จำกัด
ประกอบกิจการเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ การบริหารงานอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร รับบริหารชุมชน บริหารลูกหนี้ให้กับเอกชนและหน่วยงานของรัฐ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ชุดฟอร์ม 3. เงินพิเศษอื่นๆกรณีเดินทางไปโครงการต่างๆ 4. โบนัสประจำปี อบรมสัมมนา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอส บริหารจัดการ จำกัด
3/1 โครงการประชานิเวศน์ 1 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10500
ใช้งานแผนที่