บ.รัศมิมาศ จำกัด ดำเนินธุรกิจ รับเหมางานระบบ ไฟฟ้า ปะปา แอร์ และจำหน่าย อุปกรณ์ ไฟฟ้า
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุ โบนัสประจำปี โบนัสประจำไซด์(ส่วนงานฝ่ายรับเหมา)
  • ค่าที่พัก(กรณีต้องปฎิบัติงานต่างจังหวัด) ค่าน้ำมัน ค่ายานพาหนะ ค่าโทรศัพท์ และอืน ๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รัศมิมาศ จำกัด
143/33 หมุ่4 20000
เว็บไซต์: www.gpsthaisupply.com