บริษัท เค.ซี.ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ผลิตและจำหน่าย น้ำยาเคมี ที่ใช้ในอุตสาหรรมจิวเวอรี่และอิเล็คโทรนิคส์
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เค.ซี.ยู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
333/10 โรงงาน333แฟคตอรี่ ถ.บางบัวทอง-สุพรรณ 11110
ใช้งานแผนที่