ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารไทยประเภทแปรรูปจากเนื้อสุกร ได้แก่ หมูหยอง หมูแผ่น กุนเชียง แหนม ไส้กรอกอีสาน หมูยอ ลูกชิ้นหมู ฯลฯ จำหน่ายอาหารทะเลแปรรูปประเภทลูกชิ้นปลา จำหน่ายน้ำจิ้ม น้ำพริก ตำหรับพื้นบ้าน อาทิ น้ำพริกปลาดุกฟู น้ำจิ้มไก่ น้ำจิ้มศรีราชา ส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสุกรและอาหารทะเลแปรรูป ลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นอาหารบริโภคประจำวันของคนไทย ดำเนินธุรกิจมากว่า 20 ปี ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ กระตือรือร้น ต้องการความก้าวหน้า และมุ่งมั่นในการทำงาน เข้ามาร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัททั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้
สวัสดิการ
  • สิทธิประโยชน์กองทุนเงินทดแทน สิทธิประโยชน์ประกันสังคม
  • เงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
  • โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัท)
  • ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ตามตำแหน่งงาน
  • ค่าคอมมิชชั่น เบี้ยขยัน ตามตำแหน่งงาน
  • ชุดฟอร์ม รถรับ-ส่งที่โรงงานบางพลี และโรงงานมหาชัย
  • สวัสดิการอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ZAAP RESTAURANT โดย บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
259/13 ซอยปรีดี พนมยงค์ 13 ถนนสุขุมวิท 71(ปรีดี พนมยงค์) 10110
เว็บไซต์: www.sorkon.co.th