บริษัท ฟาร์กอ แอสเซ็มบลี้ (ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบสายไฟในยานยนต์
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • ค่าน้ำมัน
  • เงินช่วยงานแต่ง, งานบวช
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ฟาร์กอ แอสเซ็มบลี้ (ประเทศไทย) จำกัด
882 ม.3 ถ.มิตรภาพ 30310
เว็บไซต์: www.facnd.com
ใช้งานแผนที่