บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด ก่อตั้งวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2546ได้รับรองมาตรฐาน ระบบคุณภาพ ISO 9001 ,IATF16949, ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 และ ระบบการจัดการด้านมาตรฐานแรงงาน TLS 8001 เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ รถยนต์กลุ่มลูกค้าFord AAT GM Hyundai Suzuki ขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติกโดยเครื่องฉีดและเครื่องเป่า และทำแม่พิมพ์ พ่นสีมี บริษัทมีความประสงค์รับบุคลากรเพิ่มเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ
สวัสดิการ
1.ค่าตำแหน่ง (ตามโครงสร้างบริษัท) 2.เบี้ยขยัน 500,700,1000 ทุก 3 เดือนเพิ่มอีก 1,000 3.ค่าเช่าบ้านตามตำแหน่งงาน 4.ค่าโทรศัพท์ตามตำแหน่งงาน 5.ค่ากะกลางคืนวันล่ะ 70 บาท 6.ค่าทักษะ (ตามโครงสร้างบริษัท) 7.ค่าความร้อน 8.ค่าเบี้ยเลี้ยง 9.เงินช่วยเหลือค่าฌาปณกิจบุคคลในครอบครัว 10.ตรวจสุขภาพประจำปี 11.เยี่ยมคลอด เยี่ยมป่วย 12.เลี้ยงข้าวกลางวันฟรี 13.รถรับส่งฟรี สายสุขุมวิทพัทยาเหนือ-ศรีราชา บ่อวิน ระยอง (นิคมพัฒนา) 14.ลาพักร้อนสูงสุด 9 วัน 15.ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม 16.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 17.ปรับเงินประจำปี (ตามผลประกอบการ) 18.โบนัส (ตามผลประกอบการ)
ติดต่อ
บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
44/2 ม.8 ถนนทางหลวง 3240
ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
เว็บไซต์: http://www.supavut.com
ใช้งานแผนที่