Platinum Center
เป็นที่ปรึกษาและวางแผนด้านการตลาดให้กับบริษัทต่างๆ เกี่ยวกับการโฆษณา-ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆ
สวัสดิการ
-ประกันอุบัติเหตุและรักษาพยาบาล -ประกันสังคม -Incentive
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Platinum Center
Platinum center RCA block D เลขที่ 21/92-93 ถนนพระราม 9 10310