กลุ่มบริษัท นิวตริพลัส และ บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร
ดำเนินธุรกิจจำหน่ายยาสัตว์ เคมีภัณฑ์ ต้องการบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมงานกับบริษัทฯ เพื่อรองรับการขยายงานทางด้านโลจิสติกส์ของบริษัทและบริษัทในเครือ
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัส ท่องเที่ยวประจำปี ปรับเงินเดือนทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
กลุ่มบริษัท นิวตริพลัส และ บริษัท ฟิวเจอร์ อโกร
74/384 ซอยรามคำแหง 180 ถนนรามคำแหง 10510