เป็นบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทสุขภัณฑ์ที่ทำจากโลหะทองเหลือง (ก๊อกน้ำ,ฝักบัว ฯลฯ) จำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งเปิดดำเนินการมาประมาณ 20 กว่าปี ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI
บริษัทฯ กำลังขยายงาน มีความประสงค์จะรับสมัครผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รักความก้าวหน้า มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ในตำแหน่งต่าง ๆ
สวัสดิการ
 • ประกันสังคม
 • กระเช้าเยี่ยมไข้
 • ค่าล่วงเวลา
 • ยูนิฟอร์ม
 • เงินรางวัล Incentive/เงินรางวัลพิเศษ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินกู้ยืมพนักงาน
 • เงินฌาปนกิจศพกรณี บิดา มารดา บุตร ภรรยา เสียชีวิต
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามโครงสร้างของบริษัท อาทิเช่น
 • - เบี้ยขยันประจำหน้าที่
 • - คูปองอาหารกลางวัน
 • - ค่าปลอบขวัญ
 • - ค่าช่วยเหลืองานศพ
 • - ประกันชีวิต
 • - งานเลี้ยงประจำปี
 • - สวัสดิการตามกฎหมาย
ติดต่อ
บริษัท เซิ่งไท่ บราซแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
64 ม.4 ถ.ชลประทาน
ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 20240
เว็บไซต์: www.shengtai.co.th
ใช้งานแผนที่