ขายและติดตั้ง แบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าสำหรับ UPS
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
181,183 ถ.สุคนธสวัสดิ์
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.pectecth.co.th
วิธีการเดินทาง
รถเมล์ 156