บริษัท นิวไทยอีเลคทริค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
ดำเนินการเกี่ยวการขายส่งอุปกรณ์ไฟฟ้าโรงงาน ตั้งแต่ปี 2543 และมีในเครือ รับทำบัญชีตรวจสอบบัญชี
สวัสดิการ
ออกเงินสบทบประกันสังคมให้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวไทยอีเลคทริค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
997/8 ซอยลาดพร้าว 48 10310