บริษัท พี.อาร์.ที.58 จำกัด
เป็นตัวแทนประกันของบริษัท AIA เปิดดำเนิน ธุรกิจมากว่า 20 ปี ด้วยความมั่นคง
สวัสดิการ
- เงินเดือน+คอมมิสชั่น - คอมมิสชั่น - วิชาการ ฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี.อาร์.ที.58 จำกัด
อาคาร Aig Tower ชั้น 13 ห้อง 1339
แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500