บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
ให้บริการติดตั้ง บำรุงรักษา และซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงาน บริษัท ที่พักอาศัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท แมสโทร คอนโทรลส์ จำกัด
8/24 ชั้น 6 อาคารคาเธ่ย์เฮ้าส์ ถนนสาทรเหนือ 10500
เว็บไซต์: www.premjee.com