TCS Innovation
งานสร้างเครื่องจักรและระบบออร์โตเมชั่น
สวัสดิการ
- ค่าตำแหน่ง - ค่าเช่าบ้าน - ค่าเดินทาง - ค่าอาหาร - โบนัสแล้วแต่ผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
TCS Innovation
43, 43/1 หมู่ที่ 1 2015