บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์แบบครบวงจรและให้บริการสอบเทียบบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท บีเจเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.bjmmanagement.com
ใช้งานแผนที่