กลุ่มบริษัท ซี.เอส.เอส.
เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสื่อสารทั้งทางด้านการออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม วัสดุ-อุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม ตลอดจนวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับระบบ งานไฟฟ้า ด้วย การบริการที่ดีเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ ลูกค้า โดยมีทีมงาน ที่มี ประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน จัดเตรียมไว้ในคลังสินค้าพร้อม จัดส่งให้แก่ ลูกค้าตรงตามเวลา ที่กำหนด
ปัจจุบัน บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ บริษัทฯ มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น จึงต้องการบุคลากรที่จะเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้
สวัสดิการ
 • 1. ชุดยูนิฟอร์ม
 • 2. วันหยุดตามประเพณี
 • 3. วันหยุดพักร้อนประจำปี
 • 4. โบนัสประจำปี
 • 5. ปรับเงินเดือนประจำปี
 • 6. เบี้ยขยัน
 • 7. ประกันสังคม
 • 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • 9. ประกันชีวิตกลุ่ม
 • 10. กองทุนเงินทดแทน
 • 11.งานฌาปณกิจ
 • 12.ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 13.สิทธิ์กู้ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย
 • 14.เยี่ยมไข้
 • 15.ท่องเที่ยวประจำปี
 • 16.การกีฬาเพื่อสุขภาพ
 • 17.ฟิตเนต
 • 18.อบรม/สัมนา
 • 19.รถรับส่งพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
329 หมู่ 3
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: www.cssthai.com
ใช้งานแผนที่