JobThai
กลุ่มบริษัท ซี.เอส.เอส. เป็นบริษัทที่ให้บริการในด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและวิศวกรรมสื่อสารทั้งทางด้านการออกแบบและติดตั้งระบบโทรคมนาคม วัสดุ-อุปกรณ์ป้องกันที่เกี่ยวข้องกับระบบป้องกันไฟลาม ตลอดจนวัสดุ-อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยว ข้องกับระบบ งานไฟฟ้า ด้วย การบริการที่ดีเยี่ยมทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความประทับใจและพึงพอใจสูงสุดแก่ ลูกค้า โดยมีทีมงาน ที่มี ประสิทธิภาพและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน จัดเตรียมไว้ในคลังสินค้าพร้อม จัดส่งให้แก่ ลูกค้าตรงตามเวลา ที่กำหนด ปัจจุบัน บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ทำให้ บริษัทฯ มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้น จึงต้องการบุคลากรที่จะเข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ ดังนี้
สวัสดิการ
1. ชุดยูนิฟอร์ม 2. วันหยุดตามประเพณี 3. วันหยุดพักร้อนประจำปี 4. โบนัสประจำปี 5. ปรับเงินเดือนประจำปี 6. เบี้ยขยัน 7. ประกันสังคม 8. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 9. ประกันชีวิตกลุ่ม 10. กองทุนเงินทดแทน 11.งานฌาปณกิจ 12.ตรวจสุขภาพประจำปี 13.สิทธิ์กู้ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย 14.เยี่ยมไข้ 15.ท่องเที่ยวประจำปี 16.การกีฬาเพื่อสุขภาพ 17.ฟิตเนต 18.อบรม/สัมนา 19.รถรับส่งพนักงาน
ติดต่อ
บริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
329 ม.3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
เว็บไซต์: http://www.cssthai.com