บริษัท ฟอร์มมิ่งกรุ๊ป จำกัด
ผลิต-ส่งออกจิวเวอร์รี่อยู่มานาน20ปีมีบริษัทในเครือ4บริษัท
Benefits
-ประกันสังคม -โบนัสตามผลประกอบการ -มีเงินพิศษให้
There are currently no positions available.
Contacts
บริษัท ฟอร์มมิ่งกรุ๊ป จำกัด
2947/15 ซอยรามคำแหง81/1 10240