เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2543 โดยประกอบกิจการเกี่ยวกับ การค้าผลิต ส่งออก นำเข้า และจำหน่ายวาล์สเปร์ย หัวปั๊ม ปั๊มสเปร์ย ชิ้นส่วนของสินค้า
สวัสดิการ
1.เบี้ยขยัน 2.โบนัสตามผลประกอบการ 3.งานเลี้ยงปีใหม่ 4.ท่องเที่ยวประจำปี (ปฏิบัตงานที่โรงงานฉะเชิงเทรา มีค่าเดินทาง ค่าอาหาร เบี้ยความขยันประจำเดือน ค่ากะ ค่าตำแหน่ง เฉพาะบางตำแหน่ง))
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท เอม แพ็ค (ประเทศไทย) จำกัด
69/5 หมู่ 15
แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: www.aimpack.com
ใช้งานแผนที่